Bästa Internationella Regi 2015

Zero (USA)

David Victori

Regissören har balanserat de tekniska effekterna och dramat på ett bra sätt. Han skapar den dynamik som krävs i dessa sammanhang utan att effekterna lösningarna tar överhanden. Filmer är spännande från början till slut. Regissören skapar gestalter som på ett övertygande sätt utrycker människans utsatthet på ett genialt sätt.