Bästa Nationella Foto 2019
Eisodus

Fotografer: Axel Adolfsson, Troels Rosenkrantz Andersen