Västerås Filmfestival handlar om att visa ny och intressant film, men också att sprida kunskap om film. Det kan handla om vitt skilda saker som filmens förhållande till samhället, filmens historia och filmproduktion i alla dess beståndsdelar.

Vi erbjuder här kurser och workshops i olika ämnen och på olika svårighetsgrad.

Kurser

denny-muller-EuKdScgrGDo-filmkamera-unsplash-s

Kamera

aditya-wardhana-S6OSYUlvJxo-ljus-light-unsplash-s

Ljussättning

tyler-casey-mmHoun9kaPE-filmljud-sound-unsplash-s

Ljud

jakob-owens-8-iudQ2otb8-filmklippning-editing-unsplash-s

Klippning

pereanu-sebastian-qFH7-yKoxik-unsplash-manus-screenplay-square

Manus

binary comment

Filmhistoria