Obs! Denna sida gäller för Västerås Filmfestival 2023!

På denna sida kan du skicka in dina filmer till vår filmfestival.

Kategorierna Minutfilmer, Animerade filmer, Web/New Media och Musikvideos återfinns i den internationella avdelningen.

On this page you can submit your films to our film festival.

The categories 1 Minute films, Animations, Web/New Media and Music videos are in the international section.